Andrzej Man

 

Z zawodu jestem pedagogiem, aktualnie pracuję w Środowiskowym Domu Samopomocy na stanowisku Pedagoga. Wraz z bratem założyłem zespół ROAN. Poprzez udział w wielu koncertach zarówno w Polsce, jak i za granicą, zauważyliśmy po obserwacji młodych ludzi, że coraz częściej sięgają po środki odurzające i nadużywają narkotyki. Widząc skalę problemu i jego coraz większe zasięgi podjąłem kroki mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. W związku z posiadanymi kompetencjami pedagoga, prowadziłem liczne mini prelekcje, pogadanki w szkołach ponadpodstawowych, a także w trakcie realizowanych koncertów. Od początku wspieram Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz fundację Jurka Owsiaka, realizując 2-3 koncerty w roku. Organizowałem również koncerty WOŚP w Szanghaju oraz Pekinie. Jestem współtwórcą akcji, pt. „Narkotyki na śmietniki”, która polegała na realizacji realizacji kilkunastu koncertów edukacyjno-muzycznych promujących tematykę anty-uzależnień. Jestem współtwórcą akcji „Hejtujemy Dopalacze” w ramach, której przeprowadziliśmy kilkanaście koncertów w połączeniu z pogadankami na temat przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności na negatywnych konsekwencji stosowania dopalaczy przez młodzież.