Michał Marcin Kaczmarek

 

psychopedagog / terapeuta / animator podmiotowości / trener NGO

Absolwent Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi podczas studiów magisterskich na wydziale humanistycznym nabył wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki. Studia skończył z wyróżnieniem. Jest certyfikowanym trenerem Instytutu Postępowania Twórczego, oraz Animatorem Rozwoju Podmiotowości Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości. Posiada certyfikat trenera NGO.

Od ponad 14 lat pracuję na stanowisku terapeuty w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.

Współpracuje z Fundacjami i Stowarzyszeniami w ramach ( Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Kapitał Ludzki, jako trener szkoleń miękkich, prowadząc warsztaty tematyczne (wizerunkowo – doradcze) i szkolenia interpersonalne grupowe jak i sesje indywidualne. Tematyka oscyluje począwszy od integracji i komunikacji poprzez autoprezentację, wystąpienia publiczne, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, etyki w biznesie , odnajdywania motywacji, kończąc na negocjacjach społecznych czy gender – dialogach płci.

Członek zespołu merytorycznego tworzącego rekomendacje dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim”

Prowadzacy zajęcia i warsztaty dla studentów:

Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej z zakresu integracji i komunikacji, sztuki nawiązywania kontaktu prezentowania postaw i zachowań społecznych , zrozumienia siebie, kontaktu w sytuacji pomagania, metodyki pracy z podmiotem, działań twórczych.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie ścieżek specjalistycznych badacz społeczny z zakresy usług terapeutycznych dla studentów kierunków humanistycznych.

Jako terapeuta pracuje metodą TSR, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach prowadząc poradnictwo indywidualne i grupowe. Podczas sesji terapeutycznych pracuje w atmosferze swobodnej wymiany myśli, inspirując grupę do wspierania siebie nawzajem. Dzięki stosowaniu praktycznych metod i form terapeutycznych, uczy jak przeżywać emocje wpływające na zmianę postaw dających możliwość zdobycia nowych doświadczeń.